ua|ru

Публичный договор (оферта) купли-продажи товаров

м. Київ 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЯДЕРА РІТЕЙЛ» в особі директора Шаталова Євгенія Володимировича (надалі – Продавець), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та будь-яка фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Покупець) з іншого боку, (надалі – Сторони) уклали цей публічний договір у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України (надалі – Договір). Справжня оферта є публічною, і згідно ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якої (пробиття фіскального чеку в момент відвантаження Товару Покупцю за його замовленням, розміщеним через електронний каталог у магазині WINEWINE, у відповідності до ст. 642, ч.2 ЦКУ), вважається акцептом даної Оферти (далі Договору) Покупцем та Договір автоматично вважається укладеним.

 1. Терміни

1.1. Електронний каталог магазину WINEWINE (Електронний каталог) – електронний каталог товарів Продавця, що розміщений Продавцем в мережі Інтернет, за адресою: www.winewine.ua, інформаційний ресурс, створений Покупцем з метою надання потенційним Споживачам можливості попереднього вибору, резервування та замовлення товарів Продавця, що в подальшому реалізуються Продавцем таким Споживачам в магазині Покупця WINEWINE.

1.2. Магазин WINEWINE – бар магазин Продавця WINEWINE, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 47. Юр. адреса: 02088, м. Київ,
вул. Харченка Євгенія, 42 і має ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Реєстраційний номер ліцензіі : 26550308202303505.
Дата реєстрації : 19.07.2023. Термін дії ліцензії: з 03.08.2023 до 03.08.2024. 

1.3. Замовлення кінцевого Споживача, оформлене за допомогою електронного каталогу, направлене на адресу магазину WINEWINE, на пошук, резервування Товарів Продавця для подальшого його викупу кінцевим Споживачем.

1.4. Покупець – фізична особа, якій виповнилось 18 років (або фізічна особа-підприємець, або юридична особа), яка розміщує замовлення на пошук, комплектацію, резервування, та придбання від свого імені Товару або Алкогольної продукції, що представлена на сайті інтернет магазину, в цілях не призначених для підприємницької діяльності.

 1. Предмет договору

2.1. Продавець передає у власність, а Покупець приймає та оплачує Товар на умовах, визначених у даному Договорі. Товар який Покупець купує на умовах даного Договору, призначений для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю. Покупець є кінцевим споживачем Товару. 

2.2.Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом даного Договору, визначаються у замовленні Покупця, розміщеному через електронний каталог та у фіскальному чеку, виданому магазином WINEWINE. 

 1. Ціна і загальна сума договору

3.1. Ціни на Товар встановлюються Продавцем в електронному каталозі, формуються в національній валюті України та зазначаються в замовленні на резервування товару, що розміщується через електронний каталог та у фіскальному чеку, виданому магазином WINEWINE.

 1. Якість

4.1. Якість Товару повинна відповідати вимогам чинної нормативно-технічної документації та підтверджується відповідними документами, встановленими чинним законодавством для даного виду Товару.

4.2. Товар передається в упаковці виробника. Якість Товару гарантується виробником.

 1. Доставка та передача товару

5.1. Місце реалізації Товару – магазин WINEWINE. 

5.2.Продавець на прохання Покупця, після оформлення його продажу у магазині WINEWINE, може за проханням Покупця здійснити доставку товару,
придбаного Покупцем, власними силами або шляхом залучення третіх осіб, за рахунок Покупця за адресою вказаною Покупцем. У випадку залучення Продавцем третіх осіб Продавець несе перед Покупцем відповідальність за дії та/або бездіяльність таких осіб

5.2. Датою передачі Товару вважається дата прийому-передачі Товару, зазначена у фіскальному чеку, яким оформлено продаж Товару у магазині WINEWINE.

5.3. Прийом-передача Товару здійснюється представниками сторін в порядку, визначеному чинним законодавством України, та оформлюється шляхом видачі Продавцем фіскального чеку в магазині WINEWINE.

5.4. Перехід ризиків та права власності на Товар від Продавця до Покупця відбувається в момент прийому-передачі Товару.

5.5. У випадку, якщо отримувач являється особою, що не досягла повноліття (18 років), кур’єр має право відмовити у передачі замовлення.

 1. Порядок розрахунків

6.1.  Покупець оплачує Товар наступними способами:

– карткою Visa/Mastercard

– готівкою до каси Продавця в магазині WINEWINE.

6.2. Моментом виконання Покупцем своїх зобов’язань по здійсненню розрахунків за Товар є дата надходження відповідної суми  до каси Продавця. 

 1. Умови повернення коштів або обміну товарів

7.1 У разі придбання товару неналежної якості:

Згідно ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» при виявленні істотних недоліків, які виникли з вини Інтернет – магазину, протягом гарантійного терміну (14 днів, не враховуючи день купівлі) споживач має право на заміну товару або повернення грошей.

Істотним недоліком, згідно п.12 ст.1 Закону України «Про захист прав споживачів», вважається недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника, після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з таких ознак:
а) він взагалі не може бути усунутий;
б) на його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

При необхідності перевірки якості товару може бути проведена експертиза менеджером магазину «WINEWINE», м. Київ, в процесі якої встановлюється факт порушення споживачем гарантійних умов експлуатації товару. Відповідно до п.4 ст.17 Закону України «Про захист прав споживачів» експертиза організовується в триденний термін з дня одержання від споживача письмової згоди на проведення експертизи продукції. Якщо за підсумками проведення експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі товару споживачеві згодом порушення споживачем правил експлуатації, зберігання і транспортування, вимоги споживача не підлягають задоволенню, і споживачеві буде відмовлено у поверненні або обміні товару.

Вимога споживача про заміну товару підлягає негайному задоволенню за його наявності, а в разі його відсутності – у двомісячний строк з моменту подання заяви. Якщо задовольнити вимогу у встановлений строк неможливо, то споживач має право на свій вибір вимагати заміни товару з недоліками на інший товар іншої марки належної якості з відповідним перерахуванням ціни або повернення грошей. Вимоги споживача про повернення грошей підлягають задоволенню в перебігу семи днів. Розрахунок із споживачем у разі підвищення ціни на товар виробляється – виходячи з вартості товару на момент його покупки.

Для здійснення заміни товару або повернення коштів, покупцеві необхідно надати розрахунковий документ встановленого зразка, виданий йому Інтернет-магазином при здійснені покупки, що підтверджує факт купівлі, з позначкою дати продажу. 

Також при оформленні замовлення, що включає алкогольну продукцію, покупець погоджується з тим, що має право відмовитися тільки від усього переліку замовленої продукції, а не від її частини.

Споживачеві буде відмовлено в заміні товару або повернення грошей, якщо :

 • товар, який не має суттєвих недоліків, не є новим, тобто був у використанні;
 • з моменту придбання товару пройшло більше 14 днів;
 • при перевірці якості товару виявлені ознаки стороннього втручання (розкриття);
 • відсутній документ, що підтверджує факт купівлі товару.

Заміна товарів відправлених магазином «WINEWINE» в різні міста України проводиться шляхом зворотного пересилання покупцем товарів службами доставки, зокрема «Нова Пошта».

Зворотня відправка грошей здійснюється післяплатою. Поштова служба приймає на себе зобов’язання видати вантаж тільки після оплати одержувачем оголошеної цінності. Ця сума переводиться відправнику. Дана сума повинна відповідати вартості товару, що повертається. Перед відправкою товару покупець повинен зв’язатися з продавцем Інтернет – магазину, обговорити умови відправки і визначити ім’я одержувача вантажу (представника магазину «WINEWINE»).

У разі коли причиною повернення або заміни стала неналежна якість товару, то оплату за зворотню пересилку бере на себе магазин.

7.2 Повернення коштів здійснюється при наявності розрахункового документа встановленого зразка. В залежності від типу оплати, яку використовував Покупець, повернення коштів може бути:

 • Готівкою
 • Банківським переказом на реквізити Покупця
 • На банківську карту, з якої була здійснена оплата на сайті
 1. Відповідальність та вирішення спорів

8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

8.2.Усі спори, що виникають внаслідок чи у зв’язку з даним Договором вирішуються сторонами відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Строк дії договору

9.1. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Покупцем. Прийняттям Договору є вчинення Покупцем дій, які засвідчують його бажання укласти Договір і передбачені умовами Договору, а саме отримання Покупцем Товару в магазині WINEWINE, що підтверджується виданим Продавцем фіскальним чеком в момент відвантаження Товару в магазині WINEWINE. 

9.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

9.3. Сторони можуть достроково розірвати Договір за взаємною згодою. 

9.4. У випадку дострокового розірвання договору за ініціативою однією із сторін, сторона-ініціатор відшкодовує іншій стороні понесені нею витрати, пов’язані з виконанням даного договору. 

 1. Інші умови

10.1. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

10.2. Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції Покупцем. 

10.3. Даний договір (оферта) є офіційним документом Товариства з обмеженою відповідальністю «БАЯДЕРА РІТЕЙЛ», має юридичну силу та розміщується для вільного доступу у магазині Продавця в «Куточку споживача», Покупець крім того має можливість попередньо ознайомитися з умовами даного Договору в момент розміщення замовлення на резервування товарів в Електронному каталозі.

Продавець вправі вносити зміни в текст цього Договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на інформаційному ресурсі Продавця – Електронний каталог за адресою в мережі Інтернет: https://winewine.ua/privacy-policy/

10.4. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії, із проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати Замовником, не є підставою вважати даний Договір не укладеним. 

10.5. Визнання судом недійсності якого-небудь пункту даного договору не спричиняє недійсність інших пунктів.

10.6. Покупець надає згоду Продавцю на включення його особистих персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти» та на обробку його персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

Покупець підтверджує, що він отримав повідомлення про включення інформації щодо нього до бази персональних даних «Контрагенти» Продавця, повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та повідомлений про осіб, яким його персональні дані надаються для виконання зазначеної вище мети. 

Продавець використовує отримані від Покупця персональні дані виключно для
виконання ним своїх зобов’язань передбачених цим Договором , для належного та
повного обслуговування Покупця у відповідності до умов даного Договору та вимог
законодавства України, в тому числі за допомогою автоматизованої обробки
персональних даних інформаційного ресурсу Продавця – Електронного каталогу.

10.7. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

10.8. Якщо Покупець не бажає, щоб Продавець продовжував обробляти його персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із письмовою заявою до Продавця. В цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Електронного каталогу та придбавати Товар Продавця на умовах відстрочення платежу.

10.9. Покупець шляхом реєстрації на інформаційному ресурсі Продавця, в Електронному каталозі, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.

10.10. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, змінивши відповідні налаштування в Особистому кабінеті. 

 1. Умови використання матеріалів розміщених в Електронному каталозі.

11.1. Електронних каталог містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

11.2. Весь зміст Електронного каталогу є власністю Продавця та охороняється законодавством України.

11.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені в Електронному каталозі, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступку, створювати вторинні документи та ін.